Tekniset palvelut

Osaston toimintaa ohjaa tekninen lautakunta. Tekninen osaston toimialaan kuuluvat teknisen toimialan palvelut sekä palvelujen tuottaminen ja rakennusvalvonta.

Teknisen osaston ulkopuoliset yhdyskuntatekniset palvelut