Lasten päivähoito

Päivähoito on alle kouluikäisen lapsen hoitoa, kasvatusta, ohjausta ja opetusta.

Asiakaslähtöisyys on meille tärkeää. Tavoitteenamme on tarjota perheille hyvää ja laadukasta kotikasvatusta tukevaa päivähoitoa perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti yhteistyössä eri päivähoitomuotojen välillä.

Kaupungissamme päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Päivähoito toimii myös osana ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa lastensuojelutyötä sekä antaa esiopetuksen avulla lapsille valmiuksia koulunkäynnin aloittamiseen.