VAROITUS RUOPPAUSTYÖSTÄ

Iso-Vatjusjärven Kukkarosaaren alueella aloitetaan jään päältä tapahtuva ruoppaus maanantaina 6.2.2017.

Ruoppaustyön seurauksena alue tulee olemaan avointa vesialuetta ja alueella on kasattuja jäälohkareita.

Ruoppausmassat sijoitetaan läheiselle vesijättömaalle.

Ruoppausalue merkitään lippusiimoin. Ruoppaustyön on arvioitu kestävän kolme viikkoa.

Avoimesta vesialueesta, jäälohkareista ja alueella liikkuvista koneista johtuen ihmisten ja kelkkailijoiden liikkuminen alueella on EHDOTTOMASTI KIELETTY.

Haapavesi 3.2.2017

Ruoppaustyön valvoja

Hannu Kulju

Takaisin