Bakteeripitoisuudet koholla Kangasjärvellä ja Pirnesjärvellä

Kestilän Kangasjärven uimarannan suolistoperäisten enterokokkibakteerien pitoisuus ylitti 17.7. otetussa näytteessä selvästi toimenpiderajan (400 mpn/100 ml) ollen 2400 mpn/100 ml. Tästä syystä otettiin uusintanäyte 19.7. Uusintanäytteessäkin pitoisuus ylittää toimenpideraja-arvon. Myös Haapaveden Pirnesjärveltä otetuissa näytteissä on todettu kohonneita enterokokkipitoisuuksia. Koska E.coli-bakteeripitoisuudet eivät ole olleet normaalista poikkeavia, kyseessä ei ole jätevesipäästö kummallakaan järvellä. Suolistoperäisten enterokokkien suuri pitoisuus kuvastaa eläinten ulosteista peräisin olevaa päästöä. Eläinten ulosteista veteen voi päätyä myös mm. kampylobakteereja, jotka ovat haitallisia terveydelle. Tästä syystä Kangasjärven uimarannalla ja Pirnesjärvellä  uidessa on syytä noudattaa eriyistä varoivaisuutta. Uimavettä ei tule niellä terveydelle aiheutuvan riskin vuoksi. Uimarannoille tullaan toimittamaan asiaa koskeva varoitustaulu.

Tämän kesän suuret sademäärät vaikuttavat myös todennäköisesti enterokokkipitoisuuksien nousuun. Kangasjärvellä todettiin ajoittain korkeita enterokokkipitoisuuksia myös viime kesänä. Enterokokkipitoisuuksien nousun syy pyritään selvittämään ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin ongelman poistamiseksi.

- Ympäristötarkastaja Jari Heikkinen, p. 044-7591 720

Takaisin